Vybrané reference

Nejdůležitější funkce myWACu pro výrobu


 • víceúrovňová definice výrobků bez omezení
 • tvorba harmonogramu výroby, plánování
 • požadavky na pořízení materiálů a polotovarů včetně plánování zásob
 • podpora atypů při sériové výrobě
 • technologická příprava výroby
 • podpora čárových kódů ve výrobě a zařízení pro sběr dat
 • kooperace, nedokončená výroba
 • cenové kalkulace
 • EDI elektronická komunikace
 • dohledatelnost vstupních surovin (šarže)
 • normy ISO (workflow, kontrola kvality)
 • evidence a údržba výrobních zařízení
 • podklady pro mzdy
 

Hlavní přínosy myWAC pro výrobu

 • zvýšení efektivity a ziskovosti
 • prokazatelné zrychlení celého procesu
 • zlepšení organizace výroby
 • zlepšení organizace dalších procesů, které souvisí s nákupem materiálů či dodávek polotovarů

Výroba

Informační systém myWAC zvládne kusovou, zakázkovou i sériovou výrobu. U všech přitom podporuje nejen jejich pokročilé plánování, ale i evidenci a kontrolu kvality. Celou výrobu navíc myWAC dokáže provázat s dalšími firemními procesy, ať už ekonomickými, skladovými, nebo mzdovými.

© 2024 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112