Aplikace

 • Adresář firem
 • Banka
 • Doprava
 • Ekonomika
 • Elektronická pošta
 • Maloobchod
 • myWAC Mobile
 • Nákup
 • Pokladna
 • Prodej
 • Servis
 • Sklad
 • Složky
 • Účetnictví (podvojné)
 • Výroba

Hlavní přínosy myWACu

 • i menší počet zaměstnanců než dříve zvládne větší počet zakázek
 • zakázky jsou ucelené a vzájemně provázané
 • rychlejší odbavení zákazníků, které se promítá do jejich větší spokojenosti
 • optimalizace všech procesů
 • možnost realizace mnohem větších projektů

Klíčové požadavky na informační systém

 • reference společnosti, která systém vyvíjí
 • zjednodušení a urychlení práce všech zaměstnanců
 • urychlení veškeré firemní administrativy a controllingu zaměstnanců
 • snížení nákladů

Výchozí situace

S rostoucím počtem zakázek přestal firmě stačit tehdejší systém pro jejich řízení. Veškerá agenda (včetně poptávek, nabídek a objednávek) byla do té doby řešena pomocí kancelářských aplikací MS Office s následnou fakturací v programu na bázi MS-DOS. Mimo jiné tak chyběla vzájemná provázanost jednotlivých částí celého procesu.

Řešení v číslech

Počet
zaměstnanců:
2
Počet uživatelů
systému:
2
Počet
poboček:
1
Implementace
ve firmě:
2008

EUROPA

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti výroby jednoúčelových strojů a zařízení, prodej náhradních dílů, konstrukční a servisní práce a repase všech strojů a zařízení.

© 2022 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112