5. Ostrý provoz systému

Vše je nachystané, můžeme začít. Nemusíte se ale bát, že bychom vás hodili do vody a nechali vás v tom plavat. Při spuštění ostrého provozu vám bude vždy pomáhat náš projektový manažer. Ten je připraven po boku vašich zaměstnanců při jejich prvním kontaktu se systémem a reálnými daty. I poté vám ale rádi pomůžeme dalším školením nebo konzultacemi.

4. Konfigurace před ostrým provozem

Zlatým hřebem celého implementačního procesu je nastavení myWACu na základě informací ze školení a vstupní analýzy. Poté již nahrajeme všechna vaše data do ostré verze systému.

3. Školení uživatelů

V této fázi začneme vaše vybrané zaměstnance školit v práci se systémem. Kromě teorie s nimi projdeme i praktické ukázky, jak s jednotlivými aplikacemi pracovat. V pojetí školení i počtu jejich opakování se rádi přizpůsobíme vašim konkrétním požadavkům. Připraveni jsme navíc nejen po psychické, ale i technické stránce díky našemu vlastnímu školicímu centru.

2. Vstupní analýza

Po vstupní konzultaci se projektový manažer spolu s vámi ponoří do vašich firemních procesů a aplikací. Jestliže najdete nějaká neúplná nebo duplicitní data, pomůžeme vám původní procesy upravit a zefektivnit. Na základě této analýzy pak připravíme jízdní řád, kterým se bude implementace systému řídit.

1. Vstupní konzultace

Seznamte se, informační systém myWAC! Hned na začátku vám ukážeme základní nástroje systému a jak se s nimi pracuje. Také zanalyzujeme vaše firemní data, která budete chtít do myWACu importovat (typicky do aplikací Adresář, Sklad a Účetnictví).

© 2024 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112