Přínosy

Vyberte si, na jaké pozici pracujete a my vám ukážeme, jak vám může myWAC pomoci.

majitel obchodní ředitel výrobní ředitel vedoucí skladu IT správce účetní vedoucí servisu
 • aktuální informace o chodu firmy
 • reálný ekonomický stav firmy
 • kompletní přehled o majetku firmy
 • snazší orientace v hromadě firemních dat
 • podklady pro strategická rozhodnutí
 • informace o nákladech na zaměstnance
 • standardizace firemních procesů (ISO), řízení kvality
 • aktuální informace z obchodního rejstříku
 • maximum informací o dodavatelích nebo zákaznících (přehled komunikace, obchodních aktivit i jejich obratu)
 • možnost rozdělení zákazníků a individuální práce s nimi
 • přehled o aktivitách obchodního oddělení (plánování a sledování služebních cest, obchodních jednání, porad)
 • provázanost s marketingem (plánování, sledování a vyhodnocování marketingových aktivit)
 • propojení výrobních zakázek s prvotními požadavky na výrobu
 • okamžitý přehled o rozpracované výrobě díky odvádění výroby přímo pracovníky
 • operativnost rozhodování při plánovaní výroby
 • provázanost požadavků z výrobních zakázek na zajištění materiálu
 • garance dodržení toku materiálu a s ním souvisejících atestů, šarží a norem
 • okamžitá informace o reálném stavu skladových zásob
 • přehled o požadavcích na skladové operace
 • zvýšení efektivity práce skladníků
 • on- line přehled o aktuálním vytížení skladníků
 • optimalizace skladových zásob
 • dohledatelnost všech skladových operací
 • minimalizace chybovosti
 • snadná správa systému
 • všechna data na jednom místě
 • průběžný systém aktualizací bez složitého přecházení mezi jednotlivými verzemi
 • usnadnění práce díky detailnímu přednastavení kontací a nastavením systému
 • hromadná účtování a odúčtování
 • rozsáhlé kontrolní mechanismy
 • snadná dostupnost prvotních souvisejících dokladů z účetních agend
 • datové výstupy pro orgány státní správy i obchodní partnery
 • sledování a včasné plánování servisních požadavků
 • přehledná evidence práce a spotřeby materiálu
 • podpora opakovaných požadavků
 • zrychlení a zautomatizování fakturace
 • možnost zadávání požadavků zákazníky přes zákaznický portál
© 2024 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112