Personalistika a mzdy

Modul Personalistika a Mzdy pokrývá kompletní práci s lidskými zdroji včetně evidence osobních údajů nebo výpočtu mezd.

Klíčové vlastnosti: 

 • jednoduchá tvorba mezd na základě zadaných údajů
 • výpočet mezd pro všechny typy organizací
 • plánování vývoje mezd
 • provázání s moduly Docházka, Účetnictví a ISO

Přehled funkcí:

 • komplexní evidence zaměstnanců včetně archívu
 • výpočet všech druhů mezd
 • elektronické podávání Ročních evidenčních listů důchodového pojištění (RELDP)
 • tisk všech potřebných formulářů

ISO

S modulem ISO snadno vytvoříte struktury organizace včetně potřebných definic a vazeb pro normy ISO.

Klíčové vlastnosti: 

 • jednoduchá definice organizační struktury dle norem ISO
 • definování a popis pracovních míst
 • řízení firemního worflow
 • provázání s modulem Personalistika & Mzdy
 • vyhodnocení neshod s ostatními aplikacemi

Přehled funkcí:

 • organizační struktura
 • definice pracovních pozic
 • firemní procesy, workflow
 • diagramy

Docházka

Modul Docházka vám umožní evidovat příchody a odchody zaměstnanců či schvalovat jejich dovolenou. Automatický měsíční souhrn docházky vám navíc usnadní výpočet mezd.

Klíčové vlastnosti: 

 • přehledná evidence docházky i práce
 • efektivní plánování dovolených
 • zjednodušení výpočtu mezd díky měsíčním souhrnům docházky

Přehled funkcí:

 • příchody a odchody
 • evidence nemocí, ošetřování člena rodiny
 • žádosti o dovolenou
 • plán dovolených včetně zástupů
 • měsíční souhrn docházky
 • aktuální přítomnost zaměstnanců v práci

Moduly HRM

Docházka ISO Personalistika a mzdy

HRM - lidské zdroje

Veďte své zaměstnance efektivně. HRM moduly zvyšují díky preciznímu plánování a organizaci času produktivitu vašich zaměstnanců. Zároveň vám pomohou s personální administrativou nebo třeba mzdovým účetnictvím.

© 2022 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112