Výroba

S modulem Výroba snadno zefektivníte evidenci, plánování i sledování vašich výrobních procesů.

Klíčové vlastnosti:

 • kusová, zakázková i sériová výroba
 • podpora atypů při sériové výrobě
 • podpora čárových kódů
 • efektivní tvorba harmonogramů výroby
 • podpora mobilních a dalších externích zařízení pro sběr dat

Přehled funkcí:

 • neomezená víceúrovňová definice výrobků
 • požadavky na pořízení materiálů a polotovarů
 • technologická příprava výroby

Sklad

Modul Sklad obsáhne celou agendu vedení vašeho skladu. 

Identifikace zboží podle čárového kódu vám spolu s dalšími nástroji usnadní doplňování skladových zásob nebo jejich přesun mezi provozovnami. Povinný systém rezervací vám pak zaručí, že požadované zboží ve skladu vždy opravdu najdete.

Klíčové vlastnosti:

 • jednoznačná identifikace zboží i při změně označení
 • podpora čárových kódů
 • dohledatelnost skladových zásob
 • možnost zpětné aktualizace cen na příjmu
 • řada možných atributů zásob (sériová čísla, expirace, rozměry, lokace atp.)
 • převody zboží mezi sklady a provozovnami
 • oceňování zásob různými metodami (například First In, First Out)

Přehled funkcí:

 • libovolně konfigurovatelné karty zboží, materiálu, výrobků i služeb
 • hierarchická struktura kategorií skladových položek
 • automatické generování kódu karty podle kategorie
 • podpora více čárových kódů
 • stanovení limitních zásob pro každou provozovnu
 • rezervace s určením platnosti
 • promyšlená cenotvorba s řadou možností
 • evidence vratných obalů
 • možnost hromadné aktualizace cen
 • přímá podpora reklamací
 • prioritní výdej určených zásob
 • interní, konsignační, celní a výrobní sklady
 • přepočty cen kabelů podle cen kovů

Servis

Modul Servis zefektivní evidenci servisních požadavků i jejich realizaci.

Klíčové vlastnosti:

 • přehledná evidence servisních smluv a požadavků
 • rozhraní pro sledování a zadávání servisních požadavků na internetu
 • provázanost na moduly Prodej a Výroba
 • přehlednější komunikace se zákazníky

Přehled funkcí:

 • servisní požadavky včetně sledování jejich historie
 • servisní výkazy pro fakturaci a sledování spotřeby
 • evidence práce
 • hromadná i jednotlivá fakturace
 • možnost čerpání předplacených služeb ze servisní smlouvy
 • definice servisních služeb
 • evidence sériových čísel zařízení

Prodej

Modul Prodej zastřešuje všechny doklady související s konkrétním obchodním případem. Díky množství různých nastavení lze navíc průběh každé zakázky maximálně přizpůsobit vašim požadavkům.

Klíčové vlastnosti:

 • okamžitý přehled o stavu realizace každé zakázky
 • navázání výdeje zboží na jeho rezervaci ve skladu
 • automatická kontrola uzavření zakázek
 • požadavky na pořízení zboží s automatickým objednáváním
 • poptávky, nabídky i realizace zakázek podle norem ISO

Přehled funkcí:

 • zakázky, poptávky, nabídky
 • objednávky, kupní smlouvy
 • výdejky, dodací listy, faktury, prodejky
 • provázání na zakázky z oblasti nákupu a výroby
 • vratky, dobropisy
 • běžné, zápůjční, režijní a konsignační zakázky

Nákup

S modulem Nákup budete mít vždy okamžitý přehled o aktuálním stavu konkrétní zakázky, dodávky či fakturace. Zároveň umožňuje automatické generování objednávek podle zadaných kritérií.

Klíčové vlastnosti:

 • okamžitý přehled o stavu realizace každé zakázky
 • automatická kontrola uzavření zakázek
 • kontrola příjemek s fakturami podle čísel faktur nebo dodacích listů
 • automatické generování objednávek
 • střediskové i centrální objednávky pro podporu logistiky mezi provozovnami
 • podpora vykrývání požadavků na pořízení s automatickou rezervací přijímaného zboží

Přehled funkcí:

 • zakázky, poptávky, nabídky
 • objednávky, příjemky, faktury
 • expediční listy
 • zálohové faktury, balíky
 • reklamace, evidence neshod podle norem ISO, vratky
 • provázání na prodejní zakázky 
 • podpora konsignačních skladů a hlášení

Maloobchod

Modul Maloobchod se postará o váš pokladní maloobchodní prodej. Díky speciálně upraveným vstupům dat, tvorbě dokladů a jejich tisku tento modul výrazně snižuje čas potřebný na obsluhu zákazníka a vystavení dokladu.

Klíčové vlastnosti:

 • dva režimy prodeje: se skladovými operacemi nebo bez
 • maximální rychlost obsluhy a vystavení dokladu
 • možnost prodeje na firmu a zadávání slev
 • podpora paragonových tiskáren a čárových kódů

Přehled funkcí:

 • prodejky, doklady o prodeji
 • prodej za ceny s DPH
 • různé maloobchodní ceny pro různé provozovny
 • podpora prodeje na konkrétní firmu
 • platby v hotovosti nebo kartou
 • podpora pokladen a platebních terminálů

Majetek

Modul Majetek vám umožní evidovat veškerý majetek vaší firmy a zároveň i spočítat daňové či účetní odpisy.

Klíčové vlastnosti:

 • přehledná evidence veškerého majetku firmy
 • inventarizace majetku
 • zpracování leasingových smluv
 • možnost označovat majetek čárovým kódem

Přehled funkcí:

 • dlouhodobý majetek (daňové a účetní odpisy)
 • drobný majetek (účetní odpisy)
 • leasingový majetek (splátkové kalendáře)
 • hromadné akce pro tvorbu odpisů a interních dokladů
 • automatický přenos do účetnictví
 • kontrolní sestavy na porovnání odpisů

Logistika

Modul Logistika vám zjednoduší plánování a expedici dodávek zákazníkům. 

Klíčové vlastnosti:

 • jednoduché plánování expedice dodávek
 • přehledná tvorba expedičních listů
 • provázání s modulem Doprava
 • možnost tvorby expedičních listů napříč zakázkami

Přehled funkcí:

 • návrh expedice
 • expediční listy
 • agenda dopravců
 • sledování vytížení dopravců
 • ukládání předvolených tras
 • evidence hmotnosti přepravy

Doprava

Modul Doprava eviduje firemní vozidla a s nimi související činnosti a doklady. Usnadní vám tak vedení knih jízd a poskytne vám přehledné statistiky provozu.

Klíčové vlastnosti:

 • přehledná evidence firemních vozidel
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • sledování nákladů na provoz vozidel a servisních zásahů

Přehled funkcí:

 • evidence vozidel
 • výpočet silniční daně
 • evidence pojištění
 • upozornění na pravidelné technické prohlídky
 • kniha jízd včetně ukládání pravidelných tras

Cla

Modul Cla zpracovává všechny údaje týkající se cel, vede evidenci jednotných správních dokladů a výkazů pro statistický systém Intrastat.

Klíčové vlastnosti:

 • tvorba jednotných správních dokladů a výkazů pro Intrastat
 • automatizovaný vstup dat z prvotních dokladů
 • export do certifikovaných celních softwarů a IDES
 • tisky oficiálních formulářů a kontrolních sestav

Přehled funkcí:

 • jednotné správní doklady
 • Intrastat
 • kontrolní sestavy
 • možnost předpřípravy výkazů pro Intrastat po zásilkách

ERP - firma

Mějte pod kontrolou vše, co se ve vaší firmě děje. ERP moduly vám pomůžou zpřehlednit vaše firemní data, zprůhlednit nastavené procesy a v neposlední řadě zjednodušit plánování a vyhodnocování nákupu, prodeje, servisu či výroby.

© 2022 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112