Pošta

Modul Pošta slouží k evidenci příchozí a odchozí pošty. 

Klíčové vlastnosti:

 • evidence veškeré písemné komunikace
 • provázanost pošty na příchozí a odchozí faktury
 • balíky provázané na prodejní zakázky

Přehled funkcí:

 • kniha příchozí a odchozí pošty
 • balíky
 • tvorba štítků
 • zápis přijaté faktury z příchozí pošty
 • automatický zápis vydaných faktur do odchozí pošty v modulu Prodej
 • zobrazení pošty v přehledu komunikace se zákazníkem v modulu Marketing

Marketing

S modulem Marketing budete mít pod kontrolou nejen reklamní akce a kampaně, ale i komunikaci se zákazníky. Snadněji tak dokážete evidovat například i nové obchodní příležitosti.

Klíčové vlastnosti:

 • přehledná evidence komunikace se zákazníky
 • propojení s dalšími moduly (Manažer, Elektronická pošta, Prodej, Sklad atp.)
 • možnost personifikované komunikace se zákazníkem
 • vyhodnocování marketingových akcí
 • možnost realizace vlastního marketingového průzkumu formou dotazníku

Přehled funkcí:

 • zápisy o komunikaci se zákazníkem
 • historie hovorů ve formě nahrávek
 • plánování komunikace
 • hromadné rozesílání e-mailů a SMS zpráv
 • VoIP hovory
 • provázání potenciálních dodávek s prodejními zakázkami
 • podpora prezentačních akcí
 • tvorba skupin adresátů včetně vyloučení duplicitních kontaktů

Manažer

Modul Manažer vám poskytne univerzální podporu pro řízení lidí i projektů. Umožní vám mimo jiné přehledně naplánovat úkoly včetně alokace zdrojů, spočítat náklady nebo evidovat spotřebu materiálu. U všech úkolů můžete zároveň sledovat jejich plnění a vyhodnocovat výslednou efektivitu. 

Klíčové vlastnosti:

 • plánování a evidence úkolů
 • plánování termínů porad, jednání nebo služebních cest
 • alokace lidí a dalších zdrojů k projektům
 • sledování vytíženosti zaměstnanců

Přehled funkcí:

 • jednotné uživatelské rozhraní pro všechny typy úloh
 • sledování nákladů
 • evidence spotřeby materiálu
 • schvalování služebních cest
 • plány jednání
 • přehled vykázané práce
 • přehledná nástěnka a Ganttův diagram
 • denní, týdenní a měsíční kalendáře lidí a zdrojů

Katalog

S modulem Katalog budete moci evidovat vaše produkty nebo služby spolu s jejich podrobným popisem.

Klíčové vlastnosti:

 • kompletní informace o produktech na jednom místě
 • možnost zveřejnění katalogu na internetu
 • přesné a detailní vyhledávání
 • tisk katalogových listů

Přehled funkcí:

 • přiřazování parametrů a skupin parametrů k jednotlivým položkám
 • vyhledávání podle parametrů
 • možnost mapování údajů z katalogu na ceníkovou kartu
 • možnost nastavení souvisejících položek podle parametrů
 • práce s obrázky

Adresář firem

Adresář firem vám na jednom místě nabídne přehled poboček, kontaktních osob, ale i obchodních podmínek nebo bankovních spojení. 

Klíčové vlastnosti:

 • jednoznačná identifikace subjektu
 • provázanost a rychlý přechod do všech souvisejících agend
 • detailní zpracování obchodních podmínek až na úroveň pobočky
 • sledování platební morálky

Přehled funkcí:

 • strukturovaný zápis subjektů
 • evidence kontaktních osob i bankovních spojení
 • definice obchodních podmínek pro dodavatele i odběratele
 • parametrizace firem, přiřazování specifikací, podrobné filtry
 • hodnocení ISO
 • zákaznické karty, věrnostní program
 • historie fakturačních údajů
 • možnost definice kreditu pro pohledávky
 • napojení na státní registry (obchodní, živnostenský a insolventní rejstřík)
 • smlouvy
 • upozornění k jednotlivým dokladům

Moduly CRM

Adresář firem Katalog Manažer Marketing Pošta

CRM - Obchod

Zefektivněte komunikaci se svými zákazníky. CRM moduly vám umožní poznat, pochopit a předvídat jejich potřeby.

© 2022 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112