Aplikace

 • Adresář firem
 • Banka
 • Báze znalostí
 • Docházka
 • e-Business
 • Ekonomika
 • Elektronická pošta
 • Katalog
 • Logistika
 • Majetek
 • Marketing
 • myWAC Mobile
 • Nákup
 • Personalistika & Mzdy
 • Pokladna
 • Prodej
 • Sklad
 • Složky
 • Účetnictví (podvojné)

Hlavní přínosy myWACu

 • získávání informací o trhu i potenciálních zákaznících
 • možnost hned od začátku pracovat se statistikami, analýzami a vyhodnocovat si cenovou politiku
 • kvalitní komunikace se zákazníky
 • B2B internetové stránky

Klíčové požadavky na informační systém

 • rychlý a hladký průběh implementace
 • jednoduché ovládání systému
 • pružnost a přehlednost systému
 • evidence odvedené práce
 • komplexní vedení zakázek
 • provázanost systému s veškerými firemními procesy
 • reference společnosti, která systém vyvíjí

Výchozí situace

Jako nově vznikající firma hledala společnost LEDKO a.s. kvalitní informační systém, který by jí usnadnil start podnikání. Hlavním kritériem při jeho výběru přitom byla přehlednost budoucího systému a jeho rychlá a bezproblémová implementace umožňující téměř okamžité používání.

Řešení v číslech

Počet
zaměstnanců:
19
Počet uživatelů
systému:
17
Počet
poboček:
1
Implementace
ve firmě:
7/2010

LEDKO

Společnost je od roku 2010 distributorem domácího osvětlení a partnerem Philips Česká republika.

© 2024 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112