Aplikace

 • Adresář firem
 • Analýzy
 • Banka
 • Báze znalostí
 • Cla
 • Docházka
 • Doprava
 • e-Business
 • Ekonomika
 • Elektronická pošta
 • Katalog
 • Majetek
 • Marketing
 • myWAC Mobile
 • Nákup
 • Personalistika a Mzdy
 • Pokladna
 • Pošta
 • Prodej
 • Sklad
 • Účetnictví (podvojné)
 • Výroba

Hlavní přínosy myWACu

 • možnost pracovat s aktuálními daty a vyhodnocovat je
 • evidence veškeré práce
 • zefektivnění skladového hospodářství, evidence zboží

Klíčové požadavky na informační systém

 • zjednodušení a zpřehlednění procesů uvnitř firmy a mezi pobočkami
 • aktuální ekonomické informace
 • změna skladového hospodářství
 • on-line spojení s jednotlivými středisky

Výchozí situace

Do roku 2004 používala firma informační systém pracující v MS DOS. Ten však s rozvojem společnosti přestal jejím rostoucím nárokům stačit.

Řešení v číslech

Počet
zaměstnanců:
42
Počet uživatelů
systému:
26
Počet
poboček:
5
Implementace
ve firmě:
7/2004

STENO

Společnost STENO CZ je dodavatelem instalatérského zboží, sanity a zahradních doplňků. Od roku 2005 disponuje vlastním kontrolním oddělením.

© 2024 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112