Objednávkový systém v Tatry mountain resort, a.s.


8. listopadu 2018 - Do zkušebního provozu v těchto dnech spouští společnost Tatry mountain resort, a.s.
objednávkový systém pro svá střediska v regionu Vysokých Tater pro oblast zajištění dodávek zboží pro své gastro provozovny.
Využívá přitom dlouhodobé zkušenosti a ověřenou funkcionalitu našich velkoobchodních zákazníků. Pro objednávání zboží využívají zaměstnanci společnosti internetový portál, jenž je součástí celkového řešení informačního systému myWAC, což se výrazným způsobem pozitivně promítlo i do celkové ceny řešení. Systém řeší jak komunikaci s dodavatelem, včetně elektronické výměny dokladů tak i následný přenos potřebných dat do ostatních aplikací využívaných společností, aby se v této fázi projektu minimalizovalo duplicitní zpracování dat a maximalizovala se automatizace daných procesů.
Společnost plánuje rozšíření objednávkového systému i do dalších středisek v regionu Slovenska i České republiky a to i pro další komodity. Zároveň zvažuje rozšířit využití informačního systému pro své obchodní aktivity např. v oblasti prodeje sportovního vybavení.
Tatry mountain resort, a.s je top provozovatelem horských středisek a turistických služeb v regionu střední a východní Evropy. Je také významným investorem v tatranském regionu s ambicemi stát se největším subjektem v turistickém odvětví střední a východní Evropy, prostřednictvím zlepšování kvality a rozšiřováním nabídky služeb.
© 2024 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112