myWAC u výrobce a zpracovatele LDPE folií


2. února 2018 - Původně obchodní, dnes i výrobní společnost MATEO PACKING s.r.o. založená v roce 1992, začala od letošního roku využívat pro správu svých firemních aktivit informační systém myWAC. V oboru obalových materiálů začala podnikat v roce 2002. V roce 2006 zakoupila první výrobní zařízení na výrobu extrudovaných folií a dvě recyklační linky na zpracování odpadních folií. A dnes už u nás patří k jednomu z největších výrobců i zpracovatelů LDPE folií.
Systém pokrývá drtivou většinu procesů, které firma řeší. Po spuštění systému do ostrého provozu, získání uživatelských zkušeností na straně zákazníka a s lepší znalostí potřeb a možností využití systému na straně dodavatele pokračuje dále jeho začlěňování do dalších procesů.
© 2023 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
INFO LINKA MYWAC: +420 541 217 112