Audit účetnictví informačního systému myWAC


Informační systém myWAC byl ke dni 21.12.2012 ověřen brněnskou auditorskou společností BETA audit spol. s r.o.. Audit probíhal bezmála čtyři měsíce.

 

Audit účetnictví, o kterém jsme Vás již informovali v našem e-newsu, měl prověřit plnění povinností uložených zákonem o účetnictví na vedení účetní evidence informačního systému myWAC. Na základě auditu se potvrdilo, že používané postupy v IS myWAC v oblasti účetnictví, mezd a majetku a navazujících aplikací jsou v souladu s platnou legislativou České republiky.